Forside / MediaMouse / Forretningsbetingelser

MediaMouse - Forretningsbetingelser

For at give mere overskuelighed over vores forretningsbetingelser, er her de overordnede betingelser du skal være opmærksom på.
Mere detaljerede forretningsbetingelser finder du i menuen til venstre. Disse er gældende, med mindre andet er aftalt på forhånd.

- Copyright

    Alt indhold på denne side er beskyttet under loven om ophavsret. Intet materiale herfra, hvad enten det er design, logoer, billeder, tekster,         
    kode eller andet må kopieres, viderebringes i samme eller anden form eller på anden måde benyttes i andre sammenhænge, med mindre
    MediaMouse ApS har givet skriftligt accept heraf.
   
    Hvad enten der er tale om billeder, skabeloner, tekster eller andet materiale, tilhører copyright henholdsvis MediaMouse eller den
    pågældende kunde eller samarbejdspartner. Indholdet af denne hjemmeside er beskyttet via tagging og unique identifies.

    "MediaMouse" ® , "MarineFolie" ®, "Finske Visitkort" ® , MediaMouse-logo og MediaMouse-mus samt visse kunders materialer er
    registrerede varemærker og designs.

    Brud på copyright / ophavret vil uden varsel blive overdraget til advokat med henblik på rejsning af krav til udredning af de af situationen skabte
    problemer, samt økonomiske krav i form af erstatning og kompensation.

- Fortrydelse

    En opgave kan annulleres såfremt den ikke er påbegyndt. Hvis den først er påbegyndt giver vi dig valget imellem at få opgaven kørt færdig,
    eller at vi stopper og fakturere dig for de omkostninger produktionen er løbet op i frem til annulleringen.

- Ændringer

   
Ændringer i en ordre vil typisk også medføre ændring i prisen og det eventuelt afgivne tilbud. Omfanget af ændringen samt hvor langt
    produktionen er nået indtil da er afgørende for de endelige omkostninger ændringen introducerer.
    Alt efter hvor langt i produktionsforløbet ændringerne kommer kan vi ikke altid garantere at vi kan overholde en ellers aftalt leveringsdato.

- Forsinkelse

   
Forsinkelser skabt af dig selv eller 3.part så som fragtfolk, postvæsen og samarbejdspartnere kan vi ikke gøres ansvarlige for.
    Fejlagtig eller manglende information fra din side af som forsinker eller hindrer vores levering er dit ansvar. De ekstra udgifter i form af gen-
    sendelse, ekstra kørsel og tid i forbindelse med dette, vil blive pålagt opgavens pris.

- Variation
 
   
Ved oplag på over 100 styk kan der være variation på +/- 10% i det leverede antal i forhold det beregnede. Størrelsen på det færdige produkt
    kan afvige med 2 mm. på tryksager og storformat-print. Ved klistermærker i præcisionskørsel kan formatet afvige med 0,5 mm.
    Når der trykkes med CMYK-farver kan der være afvigelser på +/- 5% i forhold til de farver som er defineret i dokumentet. Pantone-farver kan
    variere +/- 3 procent. Dette er vel og mærke målt ud fra rent hvid papir. Hvis papiret er i en anden nuance/farve ved dette kunne medføre en
    endnu større variation.Ved skilte som laves af selvklæbende folie er vi begrænset af at folierne fås i nogle faste farvenuancer. Det er derved
    ikke altid muligt at finde en farve som passer 100%, men vi tager så den som kommer tættest på.

- Reklamation

    Reklamation over fejl og mangler skal ske senest 3 dage efter modtagelse af det leverede materiale. Ofte vil vi bede dig om at returnere
    materialet så vi kan undersøge hvad der har skabt fejlen.
    Såfremt det er en fejl som er skabt af MediaMouse, så vil vi selvfølgelig forsøge at gøre skaden god igen, enten vil at tilbyde nyt materiale,
    rettelse af fejlen eller nedslag i prisen - dog højest svarende til en annullering af ordren. I dette yderligere tilfælde vil ordren netop blive
    annulleret og materialet derfor trukket retur. Vi hæfter ikke for tab af fortjeneste, drifttab eller andre former for tab skabt af en fejl, forsinkelse
    eller andet. Ligeledes kan MediaMouse ikke pålægges omkostningerne såfremt du som kunde ønsker at benytte en anden leverandør til at
    løse opgaven i stedet for..

Såfremt du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte os og spørge!