Forretningsbetingelser - Tvister

Ved tvister, hvor der opstår tvivl omkring forhold og ansvar omkring en produktion, kan vi vælge at lade en neutral 3.part vurdere sagen.
Denne neutrale part vælges i enighed imellem begge parters advokater.

Såfremt der ikke kan opnås enighed har vi ret til at beslutte om dette skal afgøres via domstol eller voldgiftsret.