CSR / Corporate Social Responsibility

Når det drejer som om vores som virksomhed sociale ansvar, har vi forskellige principper og retningslinier vi opererer ud fra:

De ti grundprincipper fra den grafiske branches CSR-kodeks.

   
Arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk.

Miljømæssige aftryk.
   
Lokale sociale akiviteter
  
    Vi forsøger så vidt muligt at støtte op omkring lokale sociale aktiviterer som ligger inden for vores brancheområde.
    Der i blandt sponsorater af kreative arrangementer, ligesom vores lokale skole og institution har glæde af diverse overskudsmaterialer i form
    af papir, folier, paprør og kasser, som de bruger i forbindelse forskellige kreative aktiviteter. 

Socialt ansvar som grafisk virksomhed
    Vi er en kreativ virksomhed som er meget erhængig af ikke blot kreative tænkning, men også håndværksmæssige evner. Så derfor vi også
    hvad vi kan for at informere og inspirere unge omkring branchen og de mange muligheder inden for denne.
    Vi tager praktikanter ind fra de lokale skoler som ønsker mulighed for at stifte bekendtskab med den grafiske branche. Vi er dog begrænset
    af vores relativt lille størrelse og derfor også meget selektive omkring praktikanterne; De skal virkelig ville og ikke blot opfatte praktikopholdet
    et afbræk fra skolen.

    MediaMouse er ligeledes godkendt af Skiltefaggruppen og Malernes Fagforening som praktik/elevplads for skilteteknikker-elever.