Forside / MediaMouse / Teknik

MediaMouse - Gammelt håndværk kombineret med computerkraft

- High-end computerteknologi benyttes side om side med gammelt traditionelt håndværk inden for tryk og skilte-produktion...

Håndværk
    Størstedelen af de produktioner vi lave tager i større eller mindre grad udgangspunkt i noget af det gamle håndværk inden for grafisk    
    produktion. Selvom det f.eks. er en ren digital produktion af en tryksag, så er grundprincipperne omkring farveopbygning stadig de samme
    som før den digitale tidsalder.

    Der er andre grafiske teknikker som ikke har sig meget, siden de blev introduceret. F.eks. når det drejer sig om prægning og tilsvarende, så
    har teknikken næsten ikke ændret sig siden 1600-tallet. Det er blot maskinerne og måden selve klicheerne fremstilles på, som har ændret
    sig. Men grundprincippet er stadig helt det samme.

    Det er også derfor vi i MediaMouse anser kendskabet til det gamle grafiske håndværk som en vigtig faktor, da meget i dag er baseret på det.

IT
    Vi benytter den nyeste teknologi og kører den til den yderste grænse. Samarbejdet med en bred vifte af kunder og samarbejdspartnere stiller
    bl.a. krav til hvilke systemer vi kan håndtere data fra. Vores grundlæggende computerkraft er centreret omkring en række Windows- og UNIX-
    servere.

    Alle arbejdsstationerne er baseret på virtualisering via Hyper-V clustere med Nvidia GPUer og RemoteFX.
    Det er ensbetydende med at en stor del af arbejdsstationerns afvikling foregår virtualiseret. Det giver en høj performance samtidigt med at
    arbejdet kan udføres fra en hvilken som helst arbejdsstation.  
   
    Vores centrale storage har på nuværende tidspunkt en kapacitet på 32 terrabytes, hvor godt og vel 18 terrabytes er benyttet.
    Nogle dele af vores systemer er spejlet ud på servere uden for MediaMouse. Dette er gjort både af sikkerhedsmæssige hensyn, men også
    for at aflaste vores egne Internet-forbindelser. To redundante internetf-forbindelse baseret på henholdsvis en kobberforbindelse og en
    100Mbit fiber, sikrer at vi har forbindelse til omverdenen.

    Dataudveksling sker enten via email, ftp-overførelse, DropBox, SkyDrive eller tilsvarende. Selvfølgelig kan vi også modtage data på fysiske
    medier så som USB, CD eller DVD.

Farvestyring

    ISO 12647 standarden er markøren for den højest opnåelige trykkvalitet. Det er den som vi sigter efter på tværs af de forskellige grafiske    
    opgaver vi løser. Men det er ikke ensbetydende med at det i alle tilfælde er muligt at opnå det samme høje resultat på tværs af alle
    trykteknikkerne. Der er en lang række faktorer så som udstyr, farver og medie/papir, som spiller ind.

    Inden for henholdsvis digitaltryk og offsettryk trykker vi i henhold til ISO Fogra 39 som er den mest benyttede standard i Europa.
    Ved staffagefarver i offsettryk er det typisk Pantone ® serierne vi læner os op af.

    Inden for storformat-print, hvad enten det er vandbaseret, solvent eller UV, er det enten ISO Fogra 39 eller Euroscale (version 2 Coated) som    
    vi benytter når det drejer sig om CMYK-opgaver. Hvis opgaverne indeholder RGB-farver, så er det Adobe RGB (1998) der er styres efter.

    Et relativt nyt begreb inden for print og tryk er G7. G7 metodikken er ikke en officiel standard anerkendt af ICC, men en metode, guideline og    
    markør for hvor farver og især gråtoner opfører sig. Især inden for storformat-print arbejder vi i henhold til G7, da layouts inden for storformat til
    tider kan indeholde både CMYK og RGB farver i samme printjob. Derfor er det vigtigt at hvad der ligger som en grå-værdi i RGB også matcher
    den tilsvarende værdi defineret som ren grå-tone i CMYK så tæt som muligt. Det er praktisk talt umuligt at matche helt 100%, men det er det
    som G7 hjælper til at komme så tæt på som muligt.