Forside / MediaMouse / Miljø

MediaMouse - Grafisk produktion og miljø

- At tænke på miljøet er én ting - Vi nøjes ikke kun med det...

 

Arbejdsmiljø
    Egoistisk set, så er det vigtigt for os at vi har et rart og godt arbejdsmiljø.
    Vores arbejde kan bl.a. være præget af mange timers skærmarbejde, intensiv og kreativ tænkning og i visse tilfælde lange arbejdsdage.
    Derfor er vores arbejdsmiljø gennemtænkt i forhold til dette og kan virke noget anderledes end et traditionelt kontormiljø. Men på trods af dette
    syntes de fleste af vores kunder, at der er hyggeligt og føler sig hurtigt hjemme og godt tilpas i omgivelserne.

    MediaMouse er tildelt en Grøn Smiley af arbejdstilsynet ved gennemgang af produktion og arbejdsmiljø >> Se den her.

Strømforbrug
    Virksomhedens lettest målbare belastning af miljøet er vores strømforbrug.
    I et produktionshus som MediaMouse er det uundgåeligt at have et ret højt strømforbrug. Men vi har et konstant fokus på at holde det på et så
    lavt niveau som muligt. Al vores belysning er enten halogen, LED eller andre former for energisparende pærer og lysstofrør. Vi slukker lyset i
    lokaler vi ikke er i og produktionsudstyr og IT, der ikke er nødvendige at have kørende i døgndrift, lukker automatisk ned når det ikke er brug.
    Servere og kraftige computere er udstyret med energieffektive strømforsyninger og bliver løbende fornyet, så vores IT altid er på forkant - også
    hvad angår strømforbrug versus datakraft. F.eks. er vi i øjeblikket igang med en løbende udskiftning en stor del af de klassiske rotorende    
    harddiske med de hurtigere og mere strømeffektive Solid State baserede harddiske (SSD).

Produktion
   
På grund af vores meget blandede produktion og samtidigt relativt lille størrelse, har vi ikke haft mulighed for at opnå de store anerkendte
    miljøcertificeringen inden for grafiske produktion. Men på trods af dette gør vi alligevel alt hvad vi kan i henhold de beskrevne standarder inden
    for bl.a. Svanemærket og ISO14001.

    Alt det papir, som vi benytter i forbindelse med offsettryk og digitaltryk, bærer et miljømærke i form af FSC, EU-blomst- eller Svanemærket.
    Disse mærkninger bliver dog brudt i og med at selve MediaMouse ikke selv har disse miljøcertificeringer. Men det ændrer ikke på at papiret
    kommer fra producenter der  har certificeringerne og derved også producerer papir under hensyn til bl.a. skovbrug m.m., ligesom vi også
    overholder retningslinierne for håndtering og genbrug.

Affald
    Alt affald fra vores produktion bliver sorteret. Flydende affald i form af overskudsfarve, rest-tonere, rensevæsker og andre typer flydende
    kemikalier bliver opsamlet og afleveret til destruktion. Det samme gælder rest-materialer så som plader, emballage, byggematerialer der
    enten er genbrugelige, brandbare eller af ikke brandbart materiale, bliver afleveret til korrekt deponering, forbrænding eller genbrug.
    Papiraffald kommer til markulatur og genbrug i papirindustrien.

    Større brugbare rester af papir, pap og foliematerialer afleverer vi til vores lokale skoler og institutioner i Allerød til stor glæde for børnene.