fbpx
MediaMouse ApS > Kreation – Tilbud
Udsalg-streamer med vandfast tryk til rude

Tilbud

Når det drejer som om kreativt arbejde, som f.eks. grafisk bistand, udarbejdelse af et layout eller logo-design, så kan det være meget svært at sætte en fast pris på denne type opgave. Det skyldes at der er rigtig mange faktorer som spiller ind. Men vi forsøger som udgangspunkt altid at give et så præcist pris estimat som muligt. Og ofte sætter vi sammen med kunden, ud fra estimatet, et decideret budget.

Vi arbejder ud fra en timepris på 800 kr. pr. time. Det er dette som danner grundlaget for de tilbud og estimater vi udarbejder. Derfra er det et spørgsmål om hvor lang tid der er nødvendig for at løse den givne opgave.

Simple opgaver, hvor f.eks. vi hjælper et reklamebureau med de sidste tekniske finpudsninger af at layout til en teknisk krævende produktion, kan vi for det meste give en fast pris på, lige så snart vi har set hvilken stand som vi kan modtage layoutet i – og hvad der er af ønsker omkring den færdige produktion.

Opgaver så som udarbejdelse af layout til f.eks. tryksager så som visitkort, foldere, papirlinje m.m. kan vi også ofte give en fast pris på.
Men hvis det er en opgave hvor vi godt kan fornemme, at der opgaven ikke er helt klart defineret hvad angår ønskerne til det færdige resultat, vil vi typisk give et estimat og deraf nogle budget-rammer.

Mere diffuse opgaver så som logo-design, konsulentbistand omkring tekniske og kreative muligheder i forbindelse med grafiske produktioner, kører vi altid på timepris. Vi vil dog stadig forsøge at give et så realistisk estimat som muligt og sætte et budget op, således at tidsforbruget ikke løber af sporet, men der er defineret nogle klare rammer og marginer.

Ved logo-design plejer vi som udgangspunkt at starte ud med at afsætte 3 timer til opgaven. ½-1 time til afklaring sammen med kunden (enten som møde, eller korrespondance over email eller telefon), samt 2 timers kreativt arbejde. Hvis kunden er tilfreds med de leverede udkasts, så laves der en finpudsning og det færdige logo afleveres. Såfremt kunden ønsker at der arbejdes videre med logoet, så plejer vi at aftale et maksimalt antal timer der må benyttes på opgaven, således at både kunden og vi er afstemt med hvor meget tid der kan bruges yderligere på opgaven. 

Det samme gør sig gældende ved en fuld grafisk identitet eller designguide – Vi kan give et estimat, men det er op til dig som kunde, hvor meget tid der konkret bruges på opgaven og derved prisen i den sidste ende.

EnglishDanish
Undskyld vi forstyrrer dig - Men vi skal gøre dig opmærksom på at vores side benytter cookies. Hvis du bliver på siden accepterer du dette.